GRÀFICA > WEB Plans Comarcals de Suport a l’Educació

Serveis Educatius dels Pallars Jussà i Sobirà

Creació de la gràfica web dels Plans Comarcals Jussà Educació i Sobirà Educació, els quals volen potenciar el treball en xarxa de diferents institucions compromeses amb l’educació d’infants i joves vinculades amb el territori.

Aquesta web ha estat elaborada amb elements pictòrics de l’art contemporani, per donar rellevància aquest vessant artística per aquest curs 2022. Les pinzellades estan inspirades al terreny muntanyós dels Pallars i en variabilitat d’aquests amb un treball de color i textures. Amb la intenció d’inspirar als elements de la natura i les sensacions del territori i a la vegada, amb la intenció que sigui una web intuïtiva i amable visualment.